Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Әдістемелік математикалық білімдер құрылымындағы қазақ халық педагогикасының орны

10

2

Ресейдегі XIX ғ. 60-шы жылдарындағы реформадан кейінгі кезеңдегі бастауыш мектеп математикасын оқыту әдістемесі

15

3

Ұлттық мектептерге арналған бейімделген математика оқулықтары

15

 

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді
Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Әдістемелік математикалық ғылымның қалыптасуы

10

2

Мұсылмандық мектептерде бастауыш математикалық білім беру ісіндегі –реформа

15

3

Төрт жылдық бастауыш мектеп және онда математиканы оқыту әдістері

15

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді

Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің XX ғасырдың бас кезіндегі даму тенденциялары

10

2

Қазақ мектебіне арналған тұнғыш математиканы оқулығы

15

3

Үш жылдық бастауыш мектеп және онда математиканы оқыту әдістері

15

 

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді
Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Қазақстандағы әдістемелік – математикалық ғылымның қалыптасуы

10

2

Ұлттық бастауыш мектеп жүйесінің қалыптасуы

15

3

1960-1990 жж. кезеңіндегі бастауыш мектепте математиканы оқытудың әдістемесі

15

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді

Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Қазақстанда әдістемелік математикалық ой пікірдің қалыптасу тенденциясы және оның ерекшеліктері

10

2

Бастауыш математикалық білім мазмұның анықтау

15

3

Бастауыш қазақ мектебінде математиканы оқыту әдістемесінің дамуы

15

 

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді
Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Бастауыш қазақ мектебінде математиканы оқыту әдістемесінің дамуы

10

2

1914-1930 жж. кезеңіндегі Қазақстанда әдістемелік математикалық ой пікірдің қалыптасу тенденциясы және оның ерекшеліктері

15

3

Бастауыш сыныптарда математиканы оқытудың теориясы мен тәжірібесының 1930-1960 ж. дамуы

15

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді

Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Ұлттық мектептерге арналған бейімделген математика оқулықтары

10

2

Бастауыш сыныптарда математиканы оқытудың теориясы мен тәжірібесының 1930-1960 ж. дамуы

15

3

1914-1930 жж. кезеңіндегі Қазақстанда әдістемелік математикалық ой пікірдің қалыптасу тенденциясы және оның ерекшеліктері

15

 

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді
Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің тарихы курсының пәні міндеттері әдіснамасы

10

2

Бастауыш қазақ мектебінде математиканы оқыту әдістемесінің дамуы

15

3

Бастауыш математикалық білім мазмұның анықтау

15

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді

Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Орта Азиялық және Қазақстандық ғалымдардың әдістемелік – математикалық көз қарастары

10

2

1960-1990 жж. кезеңіндегі бастауыш мектепте математиканы оқытудың әдістемесі

15

3

Ұлттық бастауыш мектеп жүйесінің қалыптасуы

15

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді
Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

XVIII ғасырға дейінгі Еуропада және Ресейде бастауыш математикалық білім беру ісінің даму ерекшеліктері мен тенденциялары

10

2

Үш жылдық бастауыш мектеп және онда математиканы оқыту әдістері

15

3

Қазақ мектебіне арналған тұнғыш математиканы оқулығы

15

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       
Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді

Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Әдістемелік математикалық ғылымның қалыптасуы «XVIII-XX ғ. басы»

10

2

Төрт жылдық бастауыш мектеп және онда математиканы оқыту әдістері

15

3

Мұсылмандық мектептерде бастауыш математикалық білім беру ісіндегі –реформа

15

 

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді
Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Әдістемелік математикалық ғылымның қалыптасуы «XVIII-XX ғ. басы»

10

2

Төрт жылдық бастауыш мектеп және онда математиканы оқыту әдістері

15

3

Үш жылдық бастауыш мектеп және онда математиканы оқыту әдістері

15

 

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді
Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Ұлттық бастауыш мектеп жүйесінің қалыптасуы

10

2

1960-1990 жж. кезеңіндегі бастауыш мектепте математиканы оқытудың әдістемесі

15

3

Орта Азиялық және Қазақстандық ғалымдардың әдістемелік – математикалық көз қарастары

15

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді
Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Қазақ мектебіне арналған тұнғыш математиканы оқулығы

10

2

Үш жылдық бастауыш мектеп және онда математиканы оқыту әдістері

15

3

XVIII ғасырға дейінгі Еуропада және Ресейде бастауыш математикалық білім беру ісінің даму ерекшеліктері мен тенденциялары

15

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       
Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді

Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Бастауыш сыныптарда математиканы оқытудың теориясы мен тәжірібесының 1930-1960 ж. дамуы

10

2

Ұлттық мектептерге арналған бейімделген математика оқулықтары

15

3

1914-1930 жж. кезеңіндегі Қазақстанда әдістемелік математикалық ой пікірдің қалыптасу тенденциясы және оның ерекшеліктері

15

 

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді
Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Бастауыш қазақ мектебінде математиканы оқыту әдістемесінің дамуы

10

2

Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің тарихы курсының пәні міндеттері әдіснамасы

15

3

Бастауыш математикалық білім мазмұның анықтау

15

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді

Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

1960-1990 жж. кезеңіндегі бастауыш мектепте математиканы оқытудың әдістемесі

10

2

Орта Азиялық және Қазақстандық ғалымдардың әдістемелік – математикалық көз қарастары

15

3

Ұлттық бастауыш мектеп жүйесінің қалыптасуы

15

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді
Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Үш жылдық бастауыш мектеп және онда математиканы оқыту әдістері

10

2

XVIII ғасырға дейінгі Еуропада және Ресейде бастауыш математикалық білім беру ісінің даму ерекшеліктері мен тенденциялары

15

3

Қазақ мектебіне арналған тұнғыш математиканы оқулығы

15

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       
Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді

Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Ұлттық мектептерге арналған бейімделген математика оқулықтары

10

2

Бастауыш сыныптарда математиканы оқытудың теориясы мен тәжірібесының 1930-1960 ж. дамуы

15

3

1914-1930 жж. кезеңіндегі Қазақстанда әдістемелік математикалық ой пікірдің қалыптасу тенденциясы және оның ерекшеліктері

15

 

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді
Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің тарихы курсының пәні міндеттері әдіснамасы

10

2

Бастауыш қазақ мектебінде математиканы оқыту әдістемесінің дамуы

15

3

Бастауыш математикалық білім мазмұның анықтау

15

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді

Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Орта Азиялық және Қазақстандық ғалымдардың әдістемелік – математикалық көз қарастары

10

2

Ұлттық бастауыш мектеп жүйесінің қалыптасуы

15

3

1960-1990 жж. кезеңіндегі бастауыш мектепте математиканы оқытудың әдістемесі

15

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       

Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді
Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

 

Педагогика институты
«Педагогика және психология» департаменті

«Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы» пәні бойынша

 

Емтихан билеті №

Сұрақтар

Балл

1

Қазақ мектебіне арналған тұнғыш математиканы оқулығы

10

2

Үш жылдық бастауыш мектеп және онда математиканы оқыту әдістері

15

3

XVIII ғасырға дейінгі Еуропада және Ресейде бастауыш математикалық білім беру ісінің даму ерекшеліктері мен тенденциялары

15

Билетті дайындаған лектор:                                                                    
                                                       

Департамент бастығы:                                                     
                                                       
Департамент мәжілісінде талқыланды және бекітілді

Хаттама № «___»________________ 2011  ж.

 

 

Вы здесь: главная билеты Математиканы оқыту әдістемесінің тарихы